domingo, 20 de noviembre de 2011

RESOLDRE ELS CONFLICTES SENSE ANAR A JUDICI

Sembla una mesura de modernitat i absolutament necessària per agilitzar i abaratir aquests processos i no tothom sap que ja fa anys que es practica a Catalunya.
El Tribunal Laboral de Catalunya es una institució fundada l’any 92 i constituïda per les organitzacions socials mes representatives del nostre país :

els organismes fundadors                                       i els adherits
                 

 La seva missió es la conciliació , mediació o arbitratge en situacions de conflicte entre empreses i treballadors que en lloc d’anar als tribunals ordinaris es poden resoldre d’una manera molt mes ràpida i econòmica amb la intervenció d’un tercer.

Te caràcter paritari , amb participació de la patronal i els sindicats i contribueix a que els conflictes laborals trobin vies de solució a traves de procediments fixats de comú acord entre els interlocutor socials.
 
 Aquests procediments extrajudicials constitueixen una eina molt útil que contribueixen a la millora del clima laboral a les empreses i a la modernització de les relacions laborals donant mes protagonisme a les organitzacions sindicals i empresarials en la solució dels conflictes.

L'actuació del TLC creix any rere any amb 1.157 actuacions el 2010 , i un balanç de gaire be 11.000 conciliacions des de la seva fundació, amb més d’un 85 % de tramitacions efectives de les que més de la meitat van acabar en acord.
Tot un èxit que diu molt no solament de la bondat de la fórmula sinó també de la qualitat dels membres i tècnics del tribunal Laboral.

També forma part de l’actiu del TLC un total de 489 vagues desconvocades en aquests dinou anys ja d’actuació.

Quan a la grandària de les empreses que utilitzen els serveis del TLC son pràcticament totes ja que un 28 % de les actuacions son per empreses de menys de 50 treballadors , però la resta son empreses mes grans.

Estic completament segur que el futur  per a la ressolució de conflictes , que malauradament sempre hi haurà , passa per institucións com el Tribunal Laboral de Catalunya , garantía de professionalitat, objectivitat , rapidesa i estalvi, tot molt necessari sempre però ara mes que mai.

www.tribulab.cat
tlcinfo@tribulab.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por escribir aqui tus comentarios