martes, 26 de julio de 2011

INNOVAR O COPIAR A GUARDIOLA

CAT
El 15 de Setembre a la sala Pompeu Fabra del Col·legi 'Enginyers passaran coses.
Un equip multidisciplinari d'Enginyers parlarem d'Innovació pràctica. Penso que serà de molt interès fins i tot per aquells que ja estan (estem) cansats d'escoltar parlar d'innovació com la gran solució de les empreses en termes conceptuals i acadèmics.
    
I es molt clar, em sembla, que la sortida endavant del nostre país passa per la innovació, però també som molts els que creiem que s'ha de donar a les empreses unes eines pràctiques, senzilles i efectives per avançar en aquest terreny, com un veritable projecte de canvi de pensament i d'acció , aplicant una metodologia concreta i definint prèviament alguns elements clau com innovar en què, qui ho lidera, amb equips integrats o no, quines eines utilitzarem i cóm farem el seguiment i constatarem els avenços.
Estic preparant un nou post a titol d'anticip de la conferència que "penjaré" d'aqui a uns dies. 
El 15 de Septiembre en la sala Pompeu Fabra del Colegio de Ingenieros pasarán cosas.
Un equipo multidisciplinar de Ingenieros hablaremos de Innovación práctica. Pienso que será de mucho interés incluso para aquellos que ya están (estamos) cansados ​​de escuchar hablar de innovación como la gran solución de las empresas en términos conceptuales y académicos.
Y es muy claro, me parece, que la salida adelante de nuestro país pasa por la innovación, pero también somos muchos los que creemos que debe darse a las empresas unas herramientas prácticas, sencillas y efectivas para avanzar en este terreno, como un verdadero proyecto de cambio de pensamiento y de acción, aplicando una metodología concreta y definiendo previamente algunos elementos clave como innovar en el qué, quien lo lidera, con equipos integrados o no, qué herramientas utilizar y cómo haremos el seguimiento y constataremos los avances.

Estoy preparando un nuevo post a título de anticipo de la conferencia que "colgaré" de aquí a unos días.

Ya os podéis inscribir aquí si os interesa el tema.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por escribir aqui tus comentarios